ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມJFK

Colin Clark
ທ່ານ ສຸວັນນະວົງ
DASA ຜູ້ປະສານງານ
cclark@uticaschools.org

Andrew Kierpiec
ຜູ້ຊ່ວຍຫຼັກ (A-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6694

Andrew DeJesus
ຜູ້ຊ່ວຍຫຼັກ (M-Z)
adejesus@uticaschools.org
315.368.6688

JFK Raider ໂລໂກ້

ເຫດການທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ

ເວັບ ໄຊ ນີ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ການ ນໍາ ໃຊ້ PDF , ເຂົ້າ ໄປ ເບິ່ງ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ນີ້ ເພື່ອ ດາວ ໂຫລດ ຊອບ ແວ Adobe Acrobat Reader DC .