ການສຶກສາພິເສດ

ທ່ານ ນາງ ປາເມລາ ອາ. Smoulcey
Administrator for Special Education Services
(315) 368-6018
(315) 792-2288 [ແຟັກ]

ຍານາງ Corrina Pelkey
Administrator for Committee on ພິເສດ
ການສຶກສາ, ປະຖົມ
(315) 792-2283

Lynn Esposito
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫ້ອງການ - ClearTrack, STAC
(315) 368-6003

Michele Brennan
ເລ ຂາ ທິ ການ
(315) 368-6017

Breana Faro
Typist
(315) 368-6007

Aquila M. Butler
Typist
 

ຍານາງ ຕຣີນາ ຟາລຈີ
Administrator for Pupil Personnel Services
(315) 368-6028

Mr. Christopher Laurenzo
Administrator for Committee on Special Education, ຮອງຮອງ
(315) 368-6066

ເຈສັນ ສະເຕຟານສະກີ
ຜູ້ບໍລິຫານຄະນະຮັບຜິດຊອບການສຶກສາພິເສດ
(315) 368-6013

Angela Carter
Liaison ຊຸມຊົນພໍ່ແມ່
(315) 368-6097

Kelly Convertino
Typist
(315) 368-6002

Brenda Nicotera
Typist

Debra VanNort
Stenographer, Preschool
(315) 368-6001